Points

Chào mừng đến với tương lai của quản trị Jito

Giới thiệu token JTO: trao quyền cho cộng đồng của chúng tôi để trực tiếp định hình sự phát triển của Mạng Jito. Tìm kiếm bên dưới để xác minh tính đủ điều kiện của địa chỉ ví Solana của bạn
Tìm kiếm một địa chỉ
Đang xác định vị trí của bạn
Đồng hồ mặt trời của coins

JTO Token là gì?

Token JTO là token quản trị cho Mạng lưới Jito, được thiết kế để phân quyền ra quyết định trong hệ sinh thái. Nó cho phép các thành viên cộng đồng tham gia vào việc hình thành tương lai của mạng lưới bằng cách bỏ phiếu về các quyết định vận hành và chiến lược quan trọng.