Thu hoạch Phần thưởng MEV

(Dành cho các Tài khoản Stake không phải JitoSOL)
Thu hoạch phần thưởng MEV từ các tài khoản stake của bạn. Phần thưởng được xác định bởi số lượng stake và thời gian, và chỉ được phân phối nếu validator đang chạy máy khách Jito.

Để chuyển đổi số tiền stake hoặc LSTs của bạn thành JitoSOL và tự động gộp phần thưởng MEV, vui lòng chuyển sang công cụ chuyển đổi.
Không có ví nào được kết nối
Solana Logo
Đang nhận NaN JitoSOLFrom 0 stake accountsTổng phí mạng của 0 SOL
Chuyển đổi MEV sang JitoSOL
Giữ kết nối với Jito