JTO Illustration

Hướng dẫn DeFi Jito

Tất cả các cách bạn có thể sử dụng JTO & JitoSOL.

Từ điển

Pool Thanh Khoản
Một pool thanh khoản là tập hợp các tài sản tiền điện tử, tiền hoặc tokens, được khóa trong hợp đồng thông minh. Các pool thanh khoản được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch và cho vay phi tập trung trên Solana.
Nhà cung cấp Thanh Khoản
Nhà cung cấp thanh khoản trên Solana là người gửi token của họ vào pool thanh khoản, tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch phi tập trung và đổi lại kiếm được phí giao dịch.
Liquidity Pool Token
Token Pool Thanh Khoản trên Solana được phát hành cho những người dùng đóng góp vào pool thanh khoản, đại diện cho stake và cổ phần từ phí giao dịch của họ từ pool đó.
Phương thức Cho vay / Vay
Giao thức cho vay Solana là một nền tảng phi tập trung nơi người dùng có thể cho vay và vay tiền điện tử, kiếm lãi từ các khoản vay được cung cấp và sử dụng các tài sản tiền điện tử khác làm tài sản thế chấp.

Lời khuyên an toàn DeFi

Đây là những điều cần lưu ý khi sử dụng giao thức DeFi
Hãy tự nghiên cứu trước khi tham gia vào các dự án DeFi
Đừng tham gia với nhiều hơn số tiền bạn có thể chấp nhận mất
Hiểu những rủi ro cố hữu, bao gồm cả sự biến động của thị trường
Hãy cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo
Không chia sẻ khóa riêng tư (private keys) của bạn
Không chia sẻ cụm từ khôi phục (seed phrase) của bạn