Thống kê

JitoSOL TVL
loading icons
Tổng số gói
Tổng số gói giao dịch trên mạng Solana.
loading icons
Tổng số tiền tip
Tổng số tiền tip trên mạng Solana
loading icons
Tổng phần thưởng MEV
Tổng số tiền tip trên mạng Solana trừ đi hoa hồng của các validator.
loading icons
JitoSOL APY
loading icons
Total APY