Points

Kiếm Điểm Jito và nhận thưởng

Kiếm điểm bằng cách giữ, staking và sử dụng JitoSOL trong DeFi. Tăng thu nhập và mở khóa phần thưởng độc quyền.
Kết Nối Ví & Tham Gia
Xem Bảng Xếp Hạng

Bảng Xếp Hạng

Hạng
Người dùng
Hoạt động JitoSOL
Hoạt động Defi
Hoạt động Giới thiệu
Thưởng
Tổng Điểm
Loading...
Những người hình khối đứng xung quanh đồng xu easter egg

Điểm Jito là gì?

Điểm Jito là chương trình thưởng được thiết kế để khuyến khích người giữ và người dùng JitoSOL. Kiếm điểm bằng cách giữ JitoSOL, tham gia vào DeFi, staking, và thông qua giới thiệu. Điểm tích lũy có thể được sử dụng cho các lợi ích độc quyền trong tương lai.